دفتر ارتباط دانش آموختگان

 

دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه تبریز

بیش از هفتاد سال است که دانشگاه تبریز به تربیت نیروی متخصص در رشته های مختلف مشغول است. دانش آموختگان این دانشگاه بزرگ، در اقصی نقاط دنیا در مراکز علمی و صنعتی بزرگ و کوچک داخل و خارج از کشور مشغول کار و فعالیت هستند. بسیاری از آنها در طول زندگی شغلی و تخصصی خود منشاء اثرات قابل توجهی بوده و هستند. دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه تبریز بر آن است تا با گرد هم آوردن این گروه در جهت تحقق اهدافی چند گام بردارند.

اهداف

با گردهم آمدن دانش آموختگان این دانشگاه بزرگ کشور که با سابقه ترین و بزرگترین مرکز آموزش و تربیت متخصصین رشته های مختلف در کشور است، می توان از استعدادها، توان، تجربه، تخصص، نفوذ و اعتبار آنان برای اهداف مختلفی استفاده کرد. اعتلا و ارتقاء جایگاه دانشگاه در صدر این اهداف قرار دارد.

دانشگاه تبریز می تواند و باید از نفوذ و اعتبار دانش آموختگان خود که بعضی از آنها در معتبرترین مراکز علمی و تخصصی دنیا مشغول به کار و فعالیت اند بهرهء بیشتری ببرد.

ایجاد ارتباط علمی قویتر و گسترده تر با دنیا و تعامل با مراکز معتبر علمی جهان از طریق افراد موثری که دانش آموخته دانشگاه تبریز بوده و هم اکنون در آن مراکز دارای موقعیت ممتاز و موثری هستند، زمینه مناسبی برای بهره مندی دانشگاه از این تعامل است. دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه تبریز می تواند چنین مهمی را تحقق دهد.

همچنین ارایهء تسهیلات رفاهی و اجتماعی از دیگر اهداف این دفتر است. ایجاد باشگاه ویژه دانش آموختگان با بهره مندی از مراکز تفریحی، ورزشی، خدماتی، هتل ها و.... از این قبیل فعالیت هاست.

تصویب تاسیس دفتر دانش آموختگان

در جلسه هم اندیشی ریاست محترم دانشگاه که در تاریخ 1395/6/9 جهت تصویب تاسیس دفتر و روز تاسیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان در نظر گرفته شد.

بدنبال تصویب تشکیل این دفتر از سوی هیات رئیسه محترم دانشگاه طی حکمی مسئول ارتباط این دفتر تعیین و از این پس این دفتر با هدف برقراری ارتباط دوجانبه با فارغ التحصیلان دانشگاه اجرای برنامه هایی را در نظر گرفته است. برپائی گردهمایی فارغ التحصیلان ورودی سالهای مختلف دانشگاه با حضور مسئول دفتر و دیگر مسئولین دانشگاه، همکاری در اجرا و برگزاری مراسم فرغ التحصیلی دانشجویان دانشکده های تحت پوشش، برگزاری جلسات آموزشی، بازآموزی، برگزاری تورهای تفریحی جهت دانش آموختگان بهمراه خانواده های آنان و ... ایجاد امکان ثبت نام از دانش آموختگان به منظور تهیه بانک اطلاعاتی مشتمل بر اطلاعات این افراد، طراحی سایت دفتر ارتباط با دانش آموختگان و ایجاد امکان ارتباط الکترونیک، تبدیل ایمیل دانشجوئی با ایمیل فارغ التحصیلی دانشجویان در هنگام فارغ التحصیلی و .... .

هم اکنون این دفتر در ساختمان مرکز تحقیقات علوم پایه در طبقه دوم با امکانات تقریبا مناسبی که دارد، آماده پاسخگوئی به دانش آموختگان دانشگاه تبریز است.

سایت اینترنتی به آدرس Http:// alumni.tabrizu.ac.ir  و پست الکترونیکی این دفتر به آدرس Uotao@tabrizu.ac.ir آماده پذیرش نظرات اعضا محترم است.